Happy-Day

REGULAMENT DE DESFASURARE A PROGRAMULUI "HappyDay”

Art.1. DENUMIREA PROGRAMULUI:  HappyDay
Art.2. ORGANIZATOR:
BUFSECURITY SYSTEMS SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, jud.Cluj, str.Gheorghe Dima nr.4Bis/12, CUI 34987160, nr. de inreg. la Reg.Com. J12/2710/2015.
Art.3. SCOPUL ACTIUNII:
     Scopul este reprezentat in mare parte de interactiunea activa cu clientul, pentru a-l antrena in procedura de achizitionare de produse la pret special.
Art.4. PERIOADA DE DESFASURARE
     Programul se desfasoara in prima zi a fiecarei luni calendaristice pe tot parcursul anului (1 ianuarie, 1 februarie, 1 martie, samd).
     Incepand cu luna mai 2017 programul aduce o surpriza pentru clientii nostrii si anume va cuprinde inca o zi HappyDay speciala, care sa marcheze vechimea companiei in piata de profil. In al doilea an de activitate, aceasta va fii binenteles ziua 02 din fiecare luna a anului, anul trei ziua 03 a fiecarei luni, samd.
Art.5. ARIA DE DESFASURARE
     Programul se desfasoara la nivel national, indiferent de locatie.
Art.6. DREPTUL DE PARTICIPARE
     Programul este adresat tuturor persoanelor juridice sau fizice din Romania, clienti sau nu ai companiei noastre.
Art.7. MECANISMUL PROGRAMULUI
     Pentru a participa la program, cumparatorul trebuie sa comande prin orice mijloc de comunicare (online/telefonic/email/fax/etc) sau sa adauge in cos minim un produs in ziua desfasurarii programului "HappyDay", procedura finalizata prin emiterea de factura proforma sau factura.
     Reducerea se cumuleaza cu alte promotii prin care se acorda discount.
Exemplu: daca o comanda este lansata in zilele specificate in acest program, beneficiati automat de 3% discount din suma totala. Daca se face dovada platii integrale pe baza de factura proforma conform "Termeni si conditii", beneficiati de inca 3% discount - in total beneficiati de discount 6% din totalul facturii (termenul maxim de plata este de 5 zile lucratoare de la emitere).
 
    Livrarea produselor comandate in cadrul acestui program se face prin curierat, costurile fiind suportate de catre client.
Art.8. CONDITII DE VALIDITATE
     Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa intruneasca concomitent urmatoarele conditii:
     Sa indeplinesca conditiile de la Art.4 si Art.6;
     Sa achizitioneze in perioada specificata un echipament din lista produselor eligibile.
     Programul NU SE APLICA la produsele achizitionate in rate.
Art.9. FORTA MAJORA
     Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de  a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora, etc.
     Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lui, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea programului, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor lui pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 48 ore de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.
Art.10. LITIGII
     In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.
Art.11. CLAUZE FINALE
     Prezentele Conditii de participare pentru cumparatorii din programul “HappyDay” sunt disponibile pe toata perioada desfasurarii programului.
Art.12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
     Prin înscrierea la programul “HappyDay” participantii sunt de acord cu prevederile prezentelor Conditii de participare. Inscrierea la program reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de BUFSECURITY SYSTEMS SRL ca operator de date cu caracter personal in scopul de marketing, reclama, publicitate si statistica, precum si buna desfasurare a programului “HappyDay”.
     Participantilor la programul “HappyDay” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.
     Pentru orice nelamuriri, sugestii, pareri va rugam sa trimiteti un email la contact@bufsecurity.ro