BuyBack

REGULAMENT DE DESFASURARE A PROGRAMULUI "BuyBack”

Art.1.DENUMIREA PROGRAMULUI:  BuyBack
Art.2.ORGANIZATOR:
BUFSECURITY SYSTEMS SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, jud.Cluj, str.Gheorghe Dima nr.4Bis/12, CUI 34987160, nr. de inreg. la Reg.Com. J12/2710/2015.
Art.3.SCOPUL ACTIUNII:
     Scopul este reprezentat in mare parte de interactiunea activa cu clientul, pentru a-l antrena in procedura de inlocuire a vechilor echipamente, adesea consumatoare de energie sau depasite tehnologic, cu cele moderne, confortabile in exploatare si eficiente energetic, oferindu-i  totodata solutii practice pentru degajarea celor vechi.
     De asemenea acest program se adreseaza si acelor clienti care dupa un timp de utilizare a echipamentelor, au constatat ca au nevoie de un sistem mai performant, sau cel actual nu este compatibil cu nevoile ulterioare achizitionarii echipamentelor.
Art.4.PERIOADA DE DESFASURARE
     Programul se desfasoara pe tot parcursul anului si include doar acele produse care au fost achizitionate de la compania noastra.
Art.5.ARIA DE DESFASURARE
     Programul se desfasoara la nivel national, indiferent de locatie.
Art.6.DREPTUL DE PARTICIPARE
     Programul este adresat tuturor persoanelor juridice sau fizice din Romania, clienti ai companiei noastre, care au achizitionat produs(e) inainte sau dupa lansarea programului si care fac obiectul acestui program.
          (care au achitat in prealabil costul echipamentului care face obiectul actiunii – persoane juridice)
          (care au implinit 18 ani pana la data utilizarii programului – persoane fizice)
Art.7.MECANISMUL PROGRAMULUI
     Pentru a participa la program, cumparatorul trebuie sa predea un echipament vechi/utilizat complet functional (pe cat posibil in cutia originala cu toate componentele primite la achizitionare) la sediul firmei sau prin curierat cu plata transportului la expeditor (cumparator).
     In functie de echipamentul predat, discountul este calculat in functie de mai multi factori: categoria de produs, durata medie de functionare, componentele care insotesc produsul, gradul de uzura al acestuia, defecte vizibile (lovituri, zgarieturi, condens, murdarie, etc).
Exemplu: centralele de antiefractie au durata medie de functionare de 5ani (60luni). La o centrala utilizata, veche de 3ani, in stare perfecta de functionare, cu toate componentele primite la achizitionare beneficiaza de un discount valoric de maxim 30% din valoarea comerciala actualizata la data accesarii programului.
     Beneficiul  se acorda  sub forma de discount valoric si se scade din pretulul produsului achizitionat ulterior, direct pe factura si se aplica la valoarea de vanzare a produsului la data achizitionarii. Atentie! Noul produs trebuie sa faca parte din aceeasi categorie cu cel predat si acceptat.
     Daca exista mai multe produse, de la acelasi client, beneficiile se aplica pentru fiecare in parte, acestea nu se cumuleaza pentru un singur produs.
     Reducerea nu se cumuleaza cu alte promotii prin care se acorda discount.
     Livrarea produselor noi se face prin curierat, costurile fiind suportate de catre client.
Art.8.CONDITII DE VALIDITATE
     Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa intruneasca concomitent urmatoarele conditii:
          Sa indeplinesca conditiile de la Art.4 si Art.6;
          Sa predea un echipament vechi in oricare din situatiile mentionate la Art.7;
          Sa achizitioneze in aceeasi perioada un echipament din lista produselor eligibile.
Art.9.FORTA MAJORA
     Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de  a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora, etc.
     Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lui, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea programului, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor lui pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.
Art.10.LITIGII
     In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.
Art.11.CLAUZE FINALE
     Prezentele Conditii de participare pentru cumparatorii din programul “BuyBack” sunt disponibile pe toata perioada desfasurarii programului.
Art.12.PROTECTIA DATELOR PERSONALE
     Prin înscrierea la programul “BuyBack” participantii sunt de acord cu prevederile prezentelor Conditii de participare. Inscrierea la program reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de BUFSECURITY SYSTEMS SRL ca operator de date cu caracter personal in scopul de marketing, reclama, publicitate si statistica, precum si buna desfasurare a  programului “BuyBack”.
     Participantilor la programul “BuyBack” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.
     Pentru orice nelamuriri, sugestii, pareri va rugam sa trimiteti un email la contact@bufsecurity.ro