Protectia datelor și confidențialitate

Informații generale
     Conform noilor standarde europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal stipulate prin Regulamentul 2016/679/UE, confidențialitatea datelor dumneavoastră reprezintă o preocupare a companiei noastre – Sc BufSecurity Systems Srl, cu sediul în Cluj-Napoca, Jud.Cluj, Gheorghe Dima Nr.4Bis/12, CP 400358, în calitate de operator de date. Compania noastră urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

     Această politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal ale clienților BufSecurity Systems și ale utilizatorilor paginii de internet https://www.bufsecurity.ro . Prin date cu caracter personal se înțelege: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul paginii de internet anterior specificată.

Scopurile prelucrării
     Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia efectuarii unei comenzi din magazin, creării contului de utilizator sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție – contract, telefon, email sau prin pagina web a magazinului sunt prelucrate de către BufSecurity Systems în următoarele scopuri:
- scopul principal al acestei prelucrări este facturarea și distribuirea facturilor;
- logistica corespondenței cu dumneavoastră;
- recuperarea eventualelor creanțe;
- protejarea oricărui interes legitim al companiei;
- pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina BufSecurity Systems în contextul serviciilor prestate prin intermediul paginii de internet https://www.bufsecurity.ro ;
- efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de furnizare echipamente si/sau servicii ale BufSecurity Systems;
- desfășurarea relației contractuale dintre BufSecurity Systems și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de furnizare si service;
- activități de marketing şi publicitate pentru produsele și serviciile BufSecurity sau ale partenerilor/afiliatilor (exemplu: oferte speciale în vederea furnizării de echipamente)
- promovarea celor mai potrivite produse și/sau servicii ale BufSecurity Systems sau ale partenerilor/afiliaților, inclusiv prin transmiterea de către BufSecurity Systems a unor comunicări comerciale în acest scop;
- evaluarea intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin aceste metode incercam să vă oferim un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile BufSecurity System sau afiliaţilor/partenerilor nostrii;
- evaluarea gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile BufSecurity Systems;
- analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:
– obligațiile legale care intră în sarcina BufSecurity Systems ca urmare a operaţiunilor prin intermediul conturilor paginii de internet https://www.bufsecurity.ro .
- încheierea, respectiv executarea contractului de furnizare incheiat cu BufSecurity Systems
- interesul legitim al BufSecurity Systems de a-și promova produsele și/sau serviciile
- consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării
     Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Furnizarea datelor cu caracter personal
     Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de informari/oferte din partea BufSecurity Systems.

Măsuri de securitate a datelor
     BufSecurity Systems va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.   

Drepturile tale
Noul Regulament îți oferă mai multe drepturi. Acestea implică:

  • Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate
  • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că poți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
  • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
  • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că ai dreptul să îți ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
  • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care BufSecurity Systems nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le ceri pentru apărarea unui drept în instanță, dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.


În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că BufSecurity Systems v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să ne contactați la: Telefon +40723.155.642 sau +40741.101.758 şi/sau la adresa de e-mail: contact@bufsecurity.ro